W koszyku posiadasz: 0 art.
Do zapłaty: 0 zł 
Meble na miarę domu - Życzymy miłych zakupów!
Jesteś tutaj: » SuperGlass.pl » Prawa autorskie
Producent
e-mail: centrum@szybka.pl
tel./fax: (+48) 71 359 30 48
tel./fax: (+48) 71 349 74 44
komórka: (+48) 512 360 366
 
Prawa Autorskie

UWAGA !
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów i zdjęć jest zabronione przez Glass24.pl

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pózniejszymi zmianami.)

Ochrona autorskich praw osobistych:

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żadać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żadać, aby osoba, która dopusciła się naruszenia, dopełniła czynnosci potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególnosci, aby złożyła publiczne oswiadczenie o odpowiedniej tresci i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sad może przyznać twórcy odpowiednia sumę pieniężna tytułem zadosćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żadanie twórcy - zobowiazać sprawcę, aby uiscił odpowiednia sumę pieniężna na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Dalej
MyGlass Piotr Wałuszko
54-135 Wrocław ul. Rękodzielnicza 14
NIP: 898-187-18-84Copyright © 2015 SuperGlass.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.